Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Kamerbrief met beantwoording vragen over daling aantal leerlingen op vmbo en mbo

Minister Van Engelshoven (OCW) heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd met de beantwoording van de schriftelijke vragen van het Kamerlid Westerveld (GroenLinks) over de daling van het aantal leerlingen op het vmbo en mbo.

De minister geeft aan dat zij tussen 2015 en 2030 een leerlingendaling in het voortgezet onderwijs verwacht van 12 procent. Het vmbo heeft bovenop deze demografische ontwikkelingen ook te maken met de effecten van opstroom naar hogere leerwegen en schoolsoorten.

Lees de kamerbrief (ministerie OCW, 23 februari 2018)

Lees ook: