Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Kennisdossier Bevolkingsdaling

In sommige regio’s groeit de bevolking niet langer en is er sprake van krimp. Krimp van het aantal inwoners en huishoudens. Vaak gaat dit gepaard met vergrijzing. Om deze regio’s vitaal en sterk te houden is kennis nodig. Het nieuwe kennisdossier geeft een gestructureerd beeld van de ontwikkeling en trends door de jaren heen. Ook is er aandacht voor het krimpbeleid van de overheid over de jaren heen en vindt u er praktijkvoorbeelden van aanpakken uit de regio’s.