Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

KiNESIS Spring 2023 seminar series

KiNESIS, voluit KNowledgE alliance for Social Innovation in Shrinking villages, is een Erasmus+ project welke als belangrijkste doel heeft een Europees kennisnetwerk vorm te geven rondom uitdagingen en oplossingen in krimpgebieden. Een Europese KKNN dus.

Zij organiseren ook dit jaar weer een reeks webinars. Die zijn allen via hun website toegankelijk. Bv de uitkomsten van onderzoek onder jonge mensen in rurale gebieden in Italië, waarbij blijkt dat die graag willen blijven mits de kwaliteit van leven daar goed is.

Bekijk de KiNESIS webinar series hier:
www.kinesis-network.eu