Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Kloof tussen Randstad en Randland wordt steeds dieper

Wat is het toekomstscenario voor gebieden langs de rand van Nederland? De sociale ongelijkheid tussen de Randstad en de streken daarbuiten is sterk toegenomen.

Lees de ingezonden brief van Bettina Bock (hoogleraar RUG) en de gedeputeerden Bea Schouten (Gelderland), Eelco Eikenaar en Johannes Kramer (Groningen), Harry van der Maas (Zeeland) en Daan Prevoo (Limburg) in de Volkskrant van 14 maart 2017.

De politiek moet meer oog hebben voor de nog altijd groeiende ongelijkheid tussen Nederlandse regio’s, met name tussen de Randstad en ‘de provincie’, vinden geograaf aan de Universiteit van Gent Jorn Koelemaij en Barend Wind, socioloog aan Tilburg University.

Lees ook: Jorn Koelemaij en Barend Wind: Fixatie op de grote stad schaadt de provincie (Trouw, 14 maart 2017