Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Krimp nauwelijks van invloed op toekomstplannen vmbo-jongeren

Bevolkingsprognoses laten zien dat het aantal jongeren in Groningse krimpgebieden de komende jaren sterk afneemt. Dit komt omdat er de afgelopen decennia minder kinderen zijn geboren en specifiek omdat jongeren vertrekken uit krimpgebieden. In deze dynamiek spreekt men vaak over leegloop, leegstand en allerlei andere woorden met een negatieve ondertoon die met bevolkingsdaling te maken hebben. Eerder onderzoek van de drie noordelijke planbureaus gezamenlijk wees uit dat jongvolwassenen vaak in de directe omgeving willen blijven. Hoe denkt de jeugd hierover?

Onderzoek van Sociaal Planbureau Groningen onder jongeren die op het vmbo zitten laat zien dat zij de toekomst in krimpgebieden helemaal niet zo somber zien. Van krimp merken zij weinig en hun sociale leven, het Groningse landschap en de cultuur bindt hen aan de regio. Zij zien daarom vaak een toekomst voor zichzelf weggelegd in hun thuisregio. De gevolgen van bevolkingskrimp, die ze soms ervaren, blijken maar zelden een oorzaak voor een vertrekwens te zijn.

Lees hier het hele rapport.