Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Krimpcafé XL ‘Krimp en de lokale economie’ in Bunne 17 september 2015

Dirk Strijker (Rijksuniversiteit Groningen) zal u meenemen in de aanzienlijke bijdrage van plattelandsgebieden aan de nationale economie. De economische structuur van het platteland wijkt helemaal niet zoveel af van die van Nederland an sich. Toch zijn sommige sectoren oververtegenwoordigd, en andere juist ondervertegenwoordigd. Krimp blijkt tot op heden geen grote invloed op de regionale economie te hebben. Gebrek aan goede communicatieverbindingen, zoals internet, is wel een bedreiging.

Over de vijf pijlers van de wijkeconomie verhaalt Jan van der Bij (CMO Stamm). Een bruisende lokale economie is de sleutel naar een vitale gemeenschap met een goed leefklimaat. Ondernemerschap en bedrijvigheid dragen wezenlijk bij aan de kracht van een dorp of wijk. Welke vijf pijlers leveren een bijdrage aan het behoud en/of het versterken van economische vitaliteit? En hoe kun je die stimuleren?

De vier workshops die na de pauze worden aangeboden gaan allemaal over ondernemerszin in diverse dorpen in Noord-Nederland. De workshops verlopen volgens het volgende stramien: de spreker zet het onderwerp in 30 minuten op de kaart, daarna denkt u mee met vragen die de spreker heeft, bijvoorbeeld over een concrete casus.

Tot slot vindt een korte plenaire terugkoppeling uit de diverse workshops plaats, waarna we afsluiten met een borrel.

In het beeldverslag een impressie van deze dag.

Daarnaast de presentaties van de verschillende workshops: