Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Land in Samenhang (essaybundel)

Regionale kansengelijkheid ook voor krimpgebieden is de inzet van 5 essays die op 31 oktober zijn gepubliceerd onder de titel Land in Samenhang. Met deze bundel willen de wetenschappers van de Wetenschappelijke Reflectiegroep Bevolkingsdaling de discussie stimuleren voor een nieuw krimpbeleid. Het huidige krimpbeleid vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties loopt eind 2020 af. in de essays wordt steeds een andere invalshoek voor krimpbeleid gekozen.

Hoogleraar Bettina Bock gaat in op leefbaarheid en wil naar toekomstkracht, prof. Henri de Groot spreekt over uitdagingen voor governance en solidariteit, prof. Gert-Jan Hospers schrijft over kansen voor stad en platteland, prof. Eveline van Leeuwen kijkt naar stedelijke krimp en prof. Frank Körvers gaat in op de regionale arbeidsmarkt van het randland.
De bundel is gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.

U kunt de bundel hier downloaden.