Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Leegstand op het platteland: koppeling met energietransitie

In het rapport ‘Vrijkomende agrarische bebouwing in het landelijk gebied’ van Alterra wordt een schrikbarend beeld geschetst van omvangrijke leegstand van stallen, schuren, boerderijen en erven. Rijksadviseur Landschap en Water Eric Luiten liet onderzoeken wat de consequenties daarvan zijn én wat inspirerende voorbeelden zouden kunnen zijn voor hergebruik of transformatie. Daarbij maakt Eric Luiten een koppeling met kansen die de energietransitie kan bieden. Het rapport ‘Leegstand op het platteland’ met in Deel 1 een verkenning van de opgave en in Deel 2 een ontwerpend onderzoek naar de kansen voor energieopwekking zijn nu beschikbaar.

Download hier deel 1 en deel 2 van het rapport “Leegstand op het platteland”