Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Leegstandverordening: praktijksimulatie in de gemeente Oldambt

De gemeente Oldambt voert een actief leegstandbeleid. In dat kader is op 1 maart 2014 ook een leegstandverordening vastgesteld. Deze leegstandverordening is één van de juridische instrumenten die de gemeente ter beschikking staat en wordt ingezet naast andere financiële, juridische, organisatorische en beleidsinstrumenten.

De gemeenten die de leegstandverordening hebben ingevoerd zien deze met name als ‘een stok achter de deur’ en als een extra mogelijkheid om effectief leegstandbeleid te voeren. Gemeenten die de leegstandverordening niet hebben ingevoerd, voeren vooral als reden aan dat nut en noodzaak ontbreekt omdat er voldoende andere middelen zijn om het leegstandbeleid op een goede manier uit te voeren en ook dat er onvoldoende fondsen zijn om de extra capaciteit te kunnen bekostigen. Er is ook nog maar weinig concrete ervaring opgedaan met de leegstandverordening.

Om de praktische inzetbaarheid en impact van de leegstandverordening in beeld te krijgen heeft Platform31 in samenwerking met de gemeente Oldambt een praktijksimulatie laten organiseren. In de maanden januari en februari 2015 heeft B@S Consultants ǀ Brood@Spelen samen met HYS Legal de praktijksimulatie ontwikkeld en uitgevoerd.

U kunt hier de publicatie downloaden