Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Leve het dorp!

Nieuwe woningen bouwen voor bewoners die anders zouden wegtrekken. Meedenken over een alternatief voor een verdwijnend woonzorgcentrum. Zorgen dat huurders met een ‘rugzakje’ de juiste begeleiding krijgen. Met dit soort maatregelen probeert woningcorporatie Thús Wonen in Noordoost-Friesland de gevolgen van krimp te verzachten en de dorpen in haar werkgebied leefbaar te houden. Samen met onder andere de verenigingen Dorpsbelangen en de gemeente.st invoegen met kopjes, hyperlinks, etc.

Lees verder (Aedes Magazine)