Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Leven in Fryslân, editie 2021

Een bevolking met meer ouderen en minder jongeren, een groeiende kloof tussen hoog- en laagopgeleiden, en een toenemende druk op het landschap. Dat zijn de komende jaren de belangrijkste uitdagingen voor Fryslân. Tegelijkertijd ervaren veel Friezen het leven als goed.

Dit blijkt uit de tweede editie van ‘Leven in Fryslân’ van het Fries Sociaal Planbureau. Om ervoor te zorgen dat het ook in de toekomst goed leven, wonen en werken blijft in de provincie (‘brede welvaart’) zijn keuzes en een integrale aanpak nodig.

Lees verder bij FSP.