Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Lezingen Kenniscafé Herbestemming

Directeur/bestuurder van Monumentenwachten en voorzitter Federatie Instandhouding Monumenten Eefje van Duin vertelt over leegstand en herbestemming in landelijke context en zoomt dan in op Noord-Nederland. Rob Hendriks, architect & DGA bij DAAD, gaat dieper in op herbestemming van agrarisch vastgoed.

Opname 4 april 2023.