Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Meer weten over wonen? Doe dan mee met WoON

Inzicht in de voortdurend veranderende woningmarkt is van essentieel belang voor beleidsmakers van gemeenten, regio’s, provincies en woningcorporaties. Het directoraat-generaal Bestuur en Wonen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) biedt medeoverheden daarom de gelegenheid om mee te doen (oversamplen) met het Woononderzoek Nederland (WoON). September 2017 gaat het veldwerk voor het landelijke Woononderzoek Nederland 2018 van start.

Naast het landelijke onderzoek bestaat er voor gemeenten, provincies en regio’s weer de mogelijkheid om de WoON-steekproef op te hogen en extra enquêtes in het gewenste gebied te laten uitvoeren. Op lokaal niveau kunt u zo betrouwbare informatie krijgen over de huidige woonsituatie van huishoudens in uw werkgebieden en hun eventuele verhuisbehoefte en woonwensen. De inzichten die verkregen worden met het WoON leveren een goede basis voor prestatieafspraken, woonvisies en regionale afstemming.

Regionale afstemming bij woningmarktvraagstukken is belangrijk, daarom verstrekt het ministerie bij gemeenschappelijke deelname een stimuleringsbijdrage. U betaalt dus minder voor de extra enquêtes die u wilt inkopen. Omdat in krimp- en anticipeergebieden het nog essentiëler is om woningmarktvraagstukken regionaal af te stemmen wordt voor deze gebieden een extra bijdrage beschikbaar gesteld. De bijdrage kan in krimp- en anticipeergebieden oplopen tot 45 procent van de kosten voor het afnemen van de extra enquêtes.

In totaal is er 400.000 euro stimuleringsbijdrage beschikbaar. Hierbij geldt op=op en wie het eerst komt die het eerst maalt.

Het WoON wordt uitgevoerd door het CBS en is kwalitatief zeer hoogwaardig. CBS zorgt ervoor dat ook de moeilijk bereikbare doelgroepen geïnterviewd worden (door bijvoorbeeld een enquêteur te sturen). Verder worden gegevens die het CBS al in huis heeft gekoppeld aan de antwoorden en de weging wordt door deskundigen uitgevoerd. Kortom deelname levert u een representatief en hoogwaardig onderzoeksbestand volop informatie over uw werkgebied.

Nieuwsgierig geworden? Kijk dan voor meer informatie in bijgevoegde folder en op www.woononderzoek.nl. Mocht u verdere vragen hebben of bent u geïnteresseerd in deelname aan de oversampling, dan kunt u contact opnemen met Het Projectbureau Oversampling WoON, telefoon 045-5706400, e-mail: woon@cbs.nl.