Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Midtermreview Bevolkingsdaling: Grenzen aan de krimp

Op verzoek van minister Blok heeft het Team Midterm Review (TMR) bevolkingsdaling een tussentijdse evaluatie gemaakt naar de uitvoering van het Interbestuurlijk ActieplanBevolkingsdaling uit 2009. Naast een terugblik geeft het TMR aanbevelingen voor het vervolg van het Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling. Donderdag 9 oktober heeft het TMR, bestaande uit Pauline Krikke (voorzitter), Pieter Hooimeijer, Harry van Waveren en Tialda Haartsen het eindrapport met de titel ‘Grenzen aan de Krimp’ aangeboden aan minister Blok.

De belangrijkste conclusie is dat het Actieplan heeft bijgedragen aan de vooruitgang die regionale partijen in krim- en anticipeergebieden hebben geboekt. Belangrijkste aanbevelingen van het TMR zijn het aanbrengen van focus in het aantal gebieden en verbreding van de Rijksbetrokkenheid door middel van een Rijksagenda Krimp. Het rapport is inmiddels toegestuurd aan de Tweede Kamer. Later dit jaar volgt een inhoudelijke reactie van het Kabinet op de rapportage van het TMR.