Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Minder krimpgemeenten in het noorden

In Groningen, Fryslân en Drenthe daalde het aantal gemeenten met een bevolkingsdaling van 14 van de 40 gemeenten in 2020, naar 3 in 2021: Eemsdelta, De Fryske Marren en Smallingerland.

Dat blijkt uit cijfers van het CBS over de bevolkingsontwikkeling tot 1 december 2021.

In 2021 kwamen er door binnenlandse verhuizingen per saldo meer nieuwe inwoners bij in deze provincies in Noord-Nederland. Deze ontwikkeling past in de trend die al sinds 2015 gaande is: een toename van verhuizingen vanuit de Randstad naar minder dichtbevolkte delen van het land.

In de rest van Nederland veranderde er wat betreft het aantal krimpgemeenten minder. In 2021 lagen gemeenten met een dalend aantal inwoners vooral in Zuid-Limburg, en in mindere mate in de Achterhoek, langs de Noordzeekust en in Zeeland. De meeste krimpgemeenten hebben een relatief vergrijsde bevolking waardoor er meer sterfgevallen zijn dan geboorten.

Lees verder (CBS)

Bevolkingsgroei Fryslân gaat sneller, maar Smallingerland wordt ‘verrast’ door krimp (Omrop Fryslân).

Bevolking in Drenthe groeit sterker dan afgelopen jaren (RTV Drenthe).

Inwonertal gemeenten Noord-Nederland daalt niet langer: gevolgen van jarenlange krimp niet op slag verdwenen (DvhN).