Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Minister wil aan de slag met het Voortgezet Onderwijs

De leerlingendaling verloopt zoals voorspeld: in 2017-2018 zijn er 10.000 minder leerlingen in het voortgezet onderwijs dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage leerlingen die minister Slob naar de Tweede Kamer heeft verstuurd op 12 juni 2018. De stand van zaken vraagt om een intensievere aanpak om een goed en toegankelijk onderwijsaanbod te kunnen garanderen, concludeert de minister.

Daarnaast heeft DUO een tool ontwikkeld die inzicht biedt in het regionale onderwijsaanbod voor het voortgezet onderwijs.

Het dashboard bestaat uit vier landelijke kaarten waarin de gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde school, de grootste afstand tot de dichtstbijzijnde school, het percentage kleine profielen en de ontwikkeling in het aantal leerlingen tussen 2016 en 2031 per rmc-regio is weergegeven.