Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Nabijheid van supermarkt of school heeft geen invloed op levensgeluk dorpsbewoners

De sociaaleconomische positie van een persoon binnen een buurt is een bepalende factor voor zijn of haar geluk. Over het geheel genomen is er weinig bewijs voor een verband tussen de bereikbaarheid van voorzieningen en welbevinden, concludeert Richard Rijnks.

De bereikbaarheid van horecavoorzieningen heeft een positief effect op het geluk van bewoners, maar alleen in krimpregio’s. Voor supermarkten, gezondheidszorg, en scholen kon dit effect niet worden vastgesteld. De resultaten van Rijnks, gebaseerd op data van Lifelines, bieden een mogelijke verklaring voor het uitblijven van een neerwaartse spiraal van het inwonertal na het verdwijnen van voorzieningen.

Dit zijn enkele conclusies uit het promotieonderzoek van Richard Rijnks die op 8 oktober is gepromoveerd met het proefschrift ‘Subjective well-being in a spatial context’ bij de Campus Fryslan ism de Waddenacademie.

Lees verder.
Download de publicatie.