Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Nieuwe inzichten in Drentse Ouderenzorg

Twee nieuwe onderzoeksrapporten schetsen een totaalbeeld van de samenwerking en samenhang in de Drentse ouderenzorg, van preventie tot langdurige zorg. Hiervoor zijn meer dan 100 ervaringsdeskundigen bevraagd door onderzoekers van Trendbureau Drenthe. Dinsdag 5 maart heeft Henk Jumelet, gedeputeerde provincie Drenthe, de rapporten aangeboden gekregen door Yvonne Turenhout, directeur-bestuurder en Marian Feitsma, onderzoeker.

Lees verder op Trend bureau Drenthe