Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Nieuwe perspectieven op regionale ontwikkeling

De PvdA pleit in het verkiezingsprogramma voor een transitiefonds dat krimpregio’s helpt om ‘demografische veranderingen op te vangen’. Voor de uitwerking hiervan is een visie nodig die uitgaat van brede welvaart en de potentie van regio’s.

Marijn Molema, Programmaleider Fries Sociaal Planbureau en bijzonder hoogleraar Regionale Vitaliteit & Dynamiek (RUG), schreef deze visie.

Lees verder op de site van de Wiardi Beckman Stichting.