Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Nieuwe projecten Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe

In de 3e tranche van het Uitvoeringsprogramma Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe is 1,4 miljoen toegewezen aan enkele nieuwe projecten op de pijlers Wonen, Werken en Welzijn en krijgen enkele lopende projecten een vervolg.

Nieuw is het grensoverschrijdende project met Duitsland Newjobportunities. Dit project zet zich vanuit de behoefte van werkgevers uit de maakindustrie, de zorgsector en de ICT-branche in voor de toetreding van 100 herintreders op de arbeidsmarkt. Het gaat hier om een groep voor uitkeringsinstanties onbekende mensen.

Ook nieuw is het project Vroegsignalering. De gemeente Aa en Hunze en de gemeente Borger-Odoorn komen gezamenlijk met een nieuwe aanpak om dreigende schulden bij inwoners tijdig in beeld te krijgen, om te voorkomen dat deze inwoners in een schuldhulptraject terecht komen.

Een van de projecten dat niet nieuw is, maar wel een vervolg krijgt is Toekomstbestendige woningen smeden. De gemeente Hoogeveen gaat een grote groep particuliere woningeigenaren die een relatief laag inkomen hebben, maar wel een eigen woning bezitten, ondersteuning bieden in het toekomstbestendig maken van de eigen woning. Dit doen ze via burgerparticipatie om de problematiek helder te krijgen, ondersteund door wooncoaches en in combinatie met (financiële) instrumenten.

Lees er meer over in het Uitvoeringsprogramma (pdf).