Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Nieuwsbrief 10, februari 2014 – Lokaal initiatief

In deze nieuwsbrief behandelen we het thema ‘lokaal initiatief’. Een thema dat zeker met een overheid die minder kan doen dan vroeger, steeds actueler wordt. Wat gebeurt er op dit gebied in Noord-Nederland? Zoals u in deze nieuwsbrief zult zien: veel!

Van de dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht, SintJan in Kloosterburen tot Enerzjy Koöperaasje Fryslân, er zijn allerlei initiatieven die erop gericht zijn ook in tijden van demografische- en economische krimp Noord-Nederland een prettige leefomgeving te laten blijven.

Wat we van deze initiatieven kunnen leren en hoe we kunnen komen tot duurzame initiatieven gaat onderzocht worden door promovenda De Haan. Tialda Haartsen (RUG) en Sabine Meier (HG) vertellen hier meer over onder het kopje ‘onderzoek’.