Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Nieuwsbrief 13, november 2014 – Ondernemerschap

Krimp en ondernemerschap, gaat dat goed samen? Heike Delfmann van de rijksuniversiteit Groningen vertelde tijdens het krimpcafé over onderzoek en beleid (12 juni in Assen) dat ondernemers in krimpgebieden zich niet zo laten beïnvloeden door de demografische ontwikkelingen. Mensen die een onderneming starten in een krimpgebied doen dat vaak omdat ze daar gewoon prettig wonen of omdat ze iets wilden bijdragen aan de gemeenschap.

in de digitale enquête over de waardering van het KKNN gaven velen van u aan dat het zinvol zou zijn als het KKNN zich zou verbreden qua doelgroepen en daarbij werd ook nadrukkelijk gewezen naar de ondernemers. Kortom, de hoogste tijd om in onze nieuwsbrief ondernemers in krimpgebieden aan het woord te laten, ondernemers met een geheel eigen kijk.