Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Nieuwsbrief 2, maart 2012

Vooraankondiging
De volgende nieuwsbrief van het KKNN is een speciale themanieuwsbrief die gewijd zal zijn aan de Noordelijke Kennisagenda Krimp. Het KKNN rust op drie pijlers: 1. een kennisnetwerk opzetten, 2. kennis delen, en 3. kennis ontwikkelen. De kennisagenda krimp richt zich op deze derde pijler.

Kennisontwikkeling is nodig op die onderwerpen waar te weinig bestaande kennis aanwezig is. Een eerste stap is daarom het identificeren van behoeften en kennisleemtes. Op basis daarvan kan een concrete onderzoeksagenda ontwikkeld worden. de Noordelijke Kennisagenda Krimp is onder coördinatie van dr. t. Haartsen (rug-Frw) tot stand gekomen en wordt in maart officieel vastgesteld.