Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Nieuwsbrief 3, mei 2012 – Kennisagenda

Deze nieuwsbrief gaat in op de kennisagenda krimp van het kknn. De volledige kennisagenda kunt u vinden op onze website.

De kennisagenda krimp richt zich op het onderdeel kennisontwikkeling van het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN). Het motief voor het opstellen van deze kennisagenda is dat ‘in de noordelijke regio een aantal gezamenlijke onderzoeksvragen bestaan, die lokaal en provinciaal overstijgend zijn, maar waarvoor het nationale schaalniveau te algemeen is’.

Veel leesplezier.