Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Nieuwsbrief 6, april 2013 – Onderwijs

Dit is de tweede themanieuwsbrief volgens onze vernieuwde opzet. recentelijk is het ‘onderwijs’ weer veel in het nieuws naar aanleiding van de verplichte Cito-toets en het advies van de Onderwijsraad. in deze nieuwsbrief wordt het advies van de Onderwijsraad diverse keren aangehaald, ook al wordt de soep nu niet meer zo heet gegeten omdat de regering besloten heeft het niet over te nemen. het vervallen van de kleine scholentoeslag en de beloning voor samenwerking tussen kleine scholen heeft echter wel degelijk gevolgen voor de relatief veel kleine scholen in Noord-Nederland.

Verder kunt u in deze nieuwsbrief lezen over diverse onderzoeken en projecten die in Noord-Nederland plaatsvinden op het vlak van onderwijs.

Veel leesplezier.