Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Nieuwsbrief 7, juni 2013 – Wonen

In deze nieuwsbrief behandelen we het thema ‘wonen’ in de breedste zin van het woord.

Deze themanieuwsbrief is iets anders dan de vorige nieuwsbrieven in die zin dat we niet proberen volledig te zijn, maar een aantal projecten over wonen willen tonen die op dit moment lopen in de Noordelijke provincies.

Hoe staat het bijvoorbeeld met het experiment Waardebehoud Onroerend Goed, dat in Oost-Groningen loopt en vorig jaar ook landelijke bekendheid verwierf? Wat houdt het Drentse Woningmarktoffensief in en waar richt het krimpexperiment in Wûns zich op? Rein Hagenaars gaat in zijn column in op het corporatiebeleid van minister blok.

Dus in een notendop worden veel onderwerpen aangeboord.

Veel leesplezier.