Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Nieuwsbrief 8, Oktober 2013 – Arbeidsmarkt

In deze nieuwsbrief behandelen we het thema ‘arbeidsmarkt’. Henk Stam komt aan het woord over de koppeling tussen onderwijs en ondernemers in Noordoost Fryslân. Ook in het Seaports Experience Centre proberen ze die koppeling nadrukkelijk te leggen.

In de Achterhoek probeert men jonge talenten te binden & boeien via het project Achterhoekwerkt.nl.

Jouke van Dijk gaat in zijn column in op de arbeidsmarkt vanuit het werkgeversperspectief.

Veel leesplezier.