Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Nieuwsbrief 9, december 2013 – Detailhandel

In deze nieuwsbrief behandelen we het thema ‘detailhandel’. Zoals uit het onderzoek van het Planbureau voor de leefomgeving blijkt, speelt de kantorenleegstand vooral in de Randstad af en de winkel leegstand vooral in de krimpregio’s.

Welke oplossingen worden in het Noorden bedacht? Tijdens het krimpcafé op 21 november in het Eemsdelta gebied, hebben we gehoord hoe Delfzijl en Appingedam dit aanpakken. Nu komen en Ellen Kiewit van gemeente De Marne, Jan Sytsema van de gemeente Tsytjerksteradiel en Bauke Arends aan het woord over de aanpak binnen hun gemeenten. Ook de Kamer van Koophandel is actief op dit terrein, wat zijn hun ervaringen? Tot slot gaat Mark Sekuur in zijn column in op de gevolgen van sluitende dorpswinkels.

Veel leesplezier.