Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Nieuwsflits 13, april 2017 – Nieuwe Kennisagenda

Om opnieuw de vragen rond krimp en leefbaarheid goed in kaart te brengen is een nieuwe Kennisagenda voor Noord-Nederland gemaakt. Landelijk is hetzelfde gedaan met alle krimp- provincies in Nederland binnen het Kennisplatform Demografische Transitie (KDT).

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de noordelijke kennisagenda. En voor een onderzoek dat in gaat op een vraag uit de kennisagenda over ruimtelijke ongelijkheid. Met de kennisagenda willen we vragen en onderzoek meer koppelen. Eind juni gaat KKNN om tafel met noordelijke onderzoeksinstellingen om te kijken of we nog meer (lopend) onderzoek kunnen verbinden aan deze kennisagenda.