Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Nieuwsflits 15, september 2017 – Dorpsdemocratie

Kennis delen, initiatieven laten zien, dat blijft ook na de vakantie onze inzet.

De website is deze zomer vernieuwd, in samenwerking met andere regionale partners in Nederland. We zijn verhuisd van Vanmeernaarbeter naar Kennisvoorkrimp. Het bekende adres www.kennisnetwerkkrimp.nl brengt u overigens gewoon op onze pagina voor het laatste nieuws, publicaties en de agenda van het KKNN.

In het najaar twee bijzondere Krimpcafés op onze agenda: over Leren en Werken en over Kunst en Cultuur. In deze nieuwsflits ook alvast een voorzet voor een bijeenkomst in januari over democratische vernieuwingen, namelijk wat heeft de recente Friese Dorpentop nu opgeleverd?

Daarnaast nog een bijdrage over een Europees congres in Groningen; kennisuitwisseling tussen Europese regionale wetenschappers, en tussen wetenschap en politiek. Hoe de kloof tussen regio’s te dichten?