Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Nieuwsflits 17, maart 2018 – Onderzoek

Kennis is macht, maar dan moet je ook toegang tot die kennis hebben. Daarom in deze Nieuwsflits de schijnwerper op recent onderzoek in krimpgebieden en op een nieuw platform om landelijk ook meer kennis over bevolkingsdaling te bundelen. Ook in het komende Krimpcafé op 12 april ‘Onderzoek en Beleid’ veel aandacht voor onderzoek en met name aandacht voor de vraag wat kun je met dat onderzoek in beleid?

Wetenschappers koppelen we daar aan beleidsmakers van provincies, gemeenten of organisaties om tot meer uitwisseling te komen. Van beide kanten.

Kennis ontwikkelen en kennis delen zijn belangrijke pijlers van het KKNN. Ook op de website willen we meer recent onderzoek onder de aandacht gaan brengen. Kijkt u daar bijvoorbeeld eens bij publicaties, waar we rond het onderzoek van Joost Gieling ook enkele publicaties hebben gezet, of een reactie van onderzoekers als Tialda Haartsen en Hans Elshof op de berichtgeving rond het extra geld voor kleine scholen. Zij en anderen onderzochten de relatie kleine school en leefbaarheid, en die is minder duidelijk dan velen soms denken.