Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Nieuwsflits 3, juni 2015 – Drie nieuwe Krimp gedeputeerden

In mei zijn de nieuwe colleges voor Gedeputeerde Staten in het Noorden geformeerd. In deze Nieuwsflits maakt u alvast kennis met de nieuwe gedeputeerden van de drie Noordelijke provincies die het dossier Krimp en Leefbaarheid in hun portefeuille hebben. Voor Fryslân is dit Johannes Kramer van de Fryske Nasjonale Partij, in Drenthe is CDA’er Henk Jumelet verantwoordelijk voor het Krimpdossier en Eelco Eikenaar van de SP is gedeputeerde Krimp voor de provincie Groningen.

Een rondje langs de velden voor een eerste impressie: wie zijn onze nieuwe gedepu- teerden en wat zijn hun ambities op het gebied van Krimp? Voor Eikenaar geldt dat hij zich deze eerste maanden met name richt op het Aardbevingen dossier in Groningen. In een latere Nieuwsflits gaat hij dieper in op het thema Krimp.