Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Nieuwsflits 9, juni 2016 – Wooncoöperaties

In deze nieuwsflits komen twee Noordelijke wooncoöperaties aan bod. Het aantal coöperaties in Nederland groeit snel, Nederland kent nu al meer dan 2500 coöperaties. De snelle groei wordt veroorzaakt doordat de overheid minder taken op zich neemt en omdat de markt het ook niet altijd interessant vindt om een bepaalde dienst aan te bieden.

Ook wooncoöperaties zijn ’hot’. Adri Duivesteijn, die feitelijk verantwoordelijk is voor het ver- schijnen van de wooncoöperatie in de Woningwet, beoogde met de wooncoöperatie een bijdrage te leveren aan de versterking van de positie van huurders op de woningmarkt. Op het gebied van wooncoöperaties loopt Noord- Nederland voorop. Zo is het Friese Jirnsum de eerste woonco- operatie waarbij woningen vanuit de woningcorporatie, in dit geval Elkien, zijn overgedragen aan de Vereniging Doarpskorporaasje Jirnsum. Ook in het Groningse Finsterwolde wordt druk aan de weg getimmerd voor overdracht van zogenaamde ‘kluswoningen’ aan een coöperatie. Beide zijn mooie voorbeelden van de kracht van de inwoners van Noord-Nederland!