Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Noardwest Fryslân: in nije tiid

De regio Noardwest-Fryslân is er klaar voor om het landschap, de economie, de leefbaarheid en het welzijn van de regio te versterken en verbeteren. De provincie Fryslân, de gemeenten Waadhoeke, Harlingen en Leeuwarden en Wetterskip Fryslân maakten een schets van de opgaven en kansen in het gebied Noardwest-Fryslân. Dat staat in de publicatie ‘Noardwest-Fryslân: in nije tiid’. Deze schets is een eerste aanzet waarmee de overheden een Regio Deal willen treffen met het Rijk.

Lees de publicatie (pdf) (provincie Fryslân)
Lees ook: Noardwest-Fryslân wil Regio Deal met het Rijk? (provincie Fryslân)