Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Nulmeting Brede Welvaart Groningen

Op de gebieden economie, werken en leren, leefbaarheid, natuur en klimaat doet de provincie Groningen het minder goed dan het landelijk gemiddelde. De meeste gemeenten in het aardbevingsgebied scoren hierop vaak minder goed dan vergelijkbare gemeenten. Dit blijkt uit een nulmeting die Nationaal Programma Groningen heeft laten uitvoeren. Op al deze vier gebieden heeft Nationaal Programma Groningen ambities vastgesteld, met als doel om de brede welvaart en het imago van Groningen structureel te verbeteren. De meting bevestigt dat Groningen voor grote opgaven staat.

De nulmeting is uitgevoerd door E&E advies, Sociaal Planbureau Groningen en Aletta Advies.

Download de publicatie.