Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Onderzoek naar gemeentelijke herbestemming in krimpgebieden

Gemeenten staan voor de opgave om hun monumentenzorg te vermaatschappelijken en te verbinden met regionale opgaven. In krimpgebieden komt die opgave door de moeilijkere marktomstandigheden scherper aan het licht. Hoewel bestuurders en ambtenaren met veel passie en creativiteit werken aan herbestemming, is de gemeentelijke erfgoedzorg kwetsbaar. De onderzoekers adviseren het Rijk, de provincie en steuninstellingen om hun krachten te bundelen en de gemeenten beter te ondersteunen.

Download hier het gehele onderzoek “Kansen zien, pakken en krijgen”