Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Onderzoeksrapport Migratiedynamiek op de Waddeneilanden

Uit het onderzoek blijkt dat er strikt genomen geen sprake is van gentrificatie (opwaardering van woongebieden waardoor de vastgoedprijzen stijgen) op de Nederlandse Waddeneilanden. De eilander bevolking blijkt tamelijk honkvast: 75% van de inwoners in 2018 woonde er ook al in 2000. Bovendien heeft de eilander bevolking zelf in de voorbije halve eeuw een enorme welvaartssprong doorgemaakt door de toename van het toerisme op de eilanden.

Lees hier het volledige rapport.