Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Ook in dunbevolkte gebieden moet zorg beschikbaar blijven

De organisatie en de financiering van de zorg in dunner bevolkte gebieden vragen om een eigen aanpak en oplossingen. Sluiting van ziekenhuisafdelingen op grond van bedrijfsmatige overwegingen, zoals voorzien in Hoogeveen en Stadskanaal, is onverantwoord.

De afgelopen week was de voorgenomen sluiting van de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde in Hoogeveen en Stadskanaal uitgebreid in het nieuws. De Treant Zorggroep wil deze zorg vanwege een gebrek aan kinderartsen centraliseren in Emmen. Sluiting van deze afdelingen in Hoogeveen en Stadskanaal zet de toegankelijkheid van goede acute zorg voor onze kinderen in de regio op het spel.