Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Oost-Drenthe: toch geen krimpregio

Ondanks de wens vanuit de regio en de provincie wordt de regio Oost-Drenthe nu toch geen officiële krimpregio in het landelijke beleid.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken benadrukt dat haar beslissing niet afdoet aan de noodzaak van de gezamenlijke aanpak van de krimpproblematiek, waaronder de woningmarktopgaven in de regio Oost-Drenthe. Eind 2019 komt er een herijking van het van het actieprogramma bevolkingsdaling en de regio-indeling in krimp- en anticipeerregio’s.