Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Opinie: onverkoopbare huizen

Opiniestuk in Leeuwarder Courant door Erwin Broers.

Leegstand dreigt voor 3200 huizen in zuidwestelijk Friesland. Ze zullen de komende dertig jaar gesloopt moeten worden of omgebouwd tot een andere functie. Elders in de provincie roepen de cijfers ook zorgen op. Ronduit schrikbarend zijn de prognoses voor het noordoosten, waar in de periode tot 2050 ruim 5500 huishoudens verdwijnen.

Je zou het ‘de tweede krimpgolf’ kunnen noemen. De eerste krimpperiode leidde tijdelijk tot leegstand in Noord-Friesland. Een tweede golf dreigt vanaf 2025 harder toe te slaan.

Bovenstaande cijfers zijn af te leiden uit een bevolkingsprognose, die het Provinsjehûs deze zomer naar buiten bracht. Het aantal Friezen stijgt nu al niet meer. Het aantal huishoudens zal over tien jaar ook gaan dalen, zo luidt de korte samenvatting. We moeten nog ruim 10.000 huizen bijbouwen. Daarna is het krimp wat de klok slaat.