Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Opmerkelijke groei jongvolwassenen op Waddeneilanden

Jonge mensen zien weer toekomst om een leven op de Waddeneilanden op te bouwen. Na een flinke leegloop tot 2013 lijkt dat tij voorlopig gekeerd.

Dit concludeert het Fries Sociaal Planbureau (FSP), dat het wonen en werken van jongvolwassenen op de Waddeneilanden onder de loep nam. De uitkomsten legde het FSP bovendien naast gegevens van vijf jaar geleden. De resultaten werden maandag 11 juni gepresenteerd op het wereldeilanden congres van de Waddenacademie in het WTC in Leeuwarden.

Meer over deze resultaten lees je in de Leeuwarder Courant (LC, 10 juni 2018)
En in het persbericht van het Fries Sociaal Planbureau