Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Patiënten maanden zonder huisarts: 'Kreeg steeds te horen dat er geen plek is'

In grote delen van het land is een tekort aan huisartsen en daarvan zijn nu ook de gevolgen zichtbaar. De Patiëntenfederatie en de vier grote verzekeraars krijgen maandelijks honderden bezorgde telefoontjes van patiënten die verhuizen naar een nieuwe gemeente, of om een andere reden willen wisselen van huisarts, en te horen krijgen dat de huisartsenpraktijken vol zitten.

Het probleem speelt met name in krimpregio’s zoals de Achterhoek, Groningen, Friesland, Zeeland, delen van Noord-Holland en Limburg.

Lees verder (Nieuwsuur, 7 juni 2019)