Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Platteland wordt steeds afhankelijker van de auto – en dus neemt hun aantal toe

Autobezit wordt in Nederland steeds vaker bepaald door de plek waar iemand woont. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Terwijl het autobezit in de stad het afgelopen decennium daalde, steeg het aantal auto’s in het landelijke gebieden duidelijk.

Omdat de afstanden tot voorzieningen, werk en het sociale netwerk in de landelijke gebieden steeds groter worden, groeit de afhankelijkheid van de auto mee die de inwoners van deze regio’s ervaren. In de Nederlandse krimpregio’s vindt deze groei nog harder plaats.

Lees verder bij Gebiedsontwikkeling