Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Podcast: De demografische toekomst van (Noord-)Nederland

“De coronacrisis zou kansen kunnen bieden voor het noordenals er een ’trek naar buiten’ ontstaat, maar reken je niet rijk. Zorg in elkgeval voor betere verbindingen tussen het noorden en de Randstad om hetmogelijk te maken.”

Het is één van de tips van professor Leo van Wissen, éénvan de ‘founding fathers’ van het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland, die hijgeeft in de eerste KKNN-podcast over de toekomst in dit jubileumjaar 10 jaarKKNN on Tour.

Door Nynke Doevelaer

Professor Leo van Wissen, Hoogleraar Economische Demografie aan de Rijksuniversiteit Groningen, voormalig directeur van het NIDI (Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut) en medeoprichter van het KKNN, in gesprek met Elly van der Klauw (projectleider KKNN) en Marijn Molema (Programmanager Leefbaarheid bij het Fries Sociaal Planbureau en Bijzonder Hoogleraar Regionale Vitaliteit en Dynamiek aan de Rijksuniversiteit Groningen) over de start van het KKNN en de demografische veranderingen sindsdien.

Deze zomer publiceerde Van Wissen met het NIDI een rapport over de demografische ontwikkeling van Nederland tot 2050: hier te downloaden

De zeven scenario’s voor de bevolkingsontwikkeling die hetNIDI schetst lopen best ver uiteen. Van Wissen: “Drie factoren beïnvloeden debevolkingscijfers: migratie, levensverwachting en geboortecijfer. Migratie isde meest onzekere factor en het is een gevoelig onderwerp. Politici moetenkeuzes maken, maar wel op basis van de juiste informatie. Feit is dat onzebevolking vergrijst en de geboortecijfers te laag zijn om de arbeidsmarkt tevoeden.”

Regionale verschillen

Het is het meest waarschijnlijk dat de bevolking vanNederland blijft groeien, maar ook dat het noorden een krimpregio blijft. “Methet KKNN wilden we kennis delen, samenwerking bevorderen, maar ook hetonderwerp hoger op de politieke agenda krijgen en houden. In Groningen zagen wede problemen in de jaren ’90 al aankomen en gelukkig zagen na verloop van tijdook Drenthe en Fryslân in dat het onderwerp hen aanging. Samenwerking in deregio is essentieel. Concurrentie tussen gemeenten en provincies werktaverechts. De verschillen tussen de drie noordelijk provincies is in Den Haagook echt een non-issue. Je moet samen optrekken om de leefbaarheid van de heleregio te versterken. Het KKNN speelt daarin een goeie rol denk ik.”