Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Podcast: De demografische toekomst van (Noord-)Nederland

“De coronacrisis zou kansen kunnen bieden voor het noorden als er een ’trek naar buiten’ ontstaat, maar reken je niet rijk. Zorg in elk geval voor betere verbindingen tussen het noorden en de Randstad om het mogelijk te maken.”

Het is één van de tips van professor Leo van Wissen, één van de ‘founding fathers’ van het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland, die hij geeft in de eerste KKNN-podcast over de toekomst in dit jubileumjaar 10 jaar KKNN on Tour.

Door Nynke Doevelaer

Professor Leo van Wissen, Hoogleraar Economische Demografie aan de Rijksuniversiteit Groningen, voormalig directeur van het NIDI (Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut) en medeoprichter van het KKNN, in gesprek met Elly van der Klauw (projectleider KKNN) en Marijn Molema (Programmanager Leefbaarheid bij het Fries Sociaal Planbureau en Bijzonder Hoogleraar Regionale Vitaliteit en Dynamiek aan de Rijksuniversiteit Groningen) over de start van het KKNN en de demografische veranderingen sindsdien.

Deze zomer publiceerde Van Wissen met het NIDI een rapport over de demografische ontwikkeling van Nederland tot 2050: hier te downloaden

De zeven scenario’s voor de bevolkingsontwikkeling die het NIDI schetst lopen best ver uiteen. Van Wissen: “Drie factoren beïnvloeden de bevolkingscijfers: migratie, levensverwachting en geboortecijfer. Migratie is de meest onzekere factor en het is een gevoelig onderwerp. Politici moeten keuzes maken, maar wel op basis van de juiste informatie. Feit is dat onze bevolking vergrijst en de geboortecijfers te laag zijn om de arbeidsmarkt tevoeden.”

Regionale verschillen

Het is het meest waarschijnlijk dat de bevolking van Nederland blijft groeien, maar ook dat het noorden een krimpregio blijft. “Met het KKNN wilden we kennis delen, samenwerking bevorderen, maar ook het onderwerp hoger op de politieke agenda krijgen en houden. In Groningen zagen we de problemen in de jaren ’90 al aankomen en gelukkig zagen na verloop van tijd ook Drenthe en Fryslân in dat het onderwerp hen aanging. Samenwerking in de regio is essentieel. Concurrentie tussen gemeenten en provincies werkt averechts. De verschillen tussen de drie noordelijk provincies is in Den Haag ook echt een non-issue. Je moet samen optrekken om de leefbaarheid van de hele regio te versterken. Het KKNN speelt daarin een goeie rol denk ik.”