Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Podcast woningmarkt in krimpregio’s : Jouke Spoelstra

Interview met Jouke Spoelstra, wethouder in Achtkarspelen

Vanuit het expertisetraject over de woningmarkt in krimpregio’s van het ministerie van BZK, presenteren wij u een podcast over de woningmarkt in krimpregio’s.

Vanwege maatregelen omtrent Covid-19, heeft de masterclass over de bestuurlijke context in krimpregio’s van 18 maart helaas geen doorgang kunnen vinden. Natuurlijk zijn wij niet bij de pakken neer gaan zitten. De komende maanden zullen er vier interviews worden gehouden met verschillende wethouders en bestuurders over de woningmarkt in krimpregio’s. De interviews brengen we naar buiten middels een podcast. Op deze manier hopen we met elkaar verbonden te blijven en is kennisdeling toch mogelijk in deze tijd.

In deze eerste podcast gaan we in gesprek met Jouke Spoelstra, wethouder in Achtkarspelen. Als wethouder is Jouke onder andere verantwoordelijk voor de werkgebieden: ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting, woningbouw, en dorpsvernieuwing. We praten met hem over zijn visie op een woningmarkt in de regio waarvoor hij werkzaam is. Ook bespreken we zijn perspectief, waarom krimp een woord is dat hij liever niet gebruikt en hoe hij omgaat met verschillende inzichten tussen ambtenaren en medebestuurders.

De podcast duurt 15 minuten en is te beluisteren via Souncloud.

De volgende podcast verschijnt tegen het einde van de zomer, een mooi vooruitzicht! We zullen dan in gesprek treden met Marianne Besselink, de burgemeester van Bronckhorst.