Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Power to the pedals

Met e-bikes zijn ouderen de trendsetters, en jongeren de volgers. En in (schone) mobiliteitsplannen is de elektrische fiets misschien wel belangrijker dan de elektrische auto. Enkele stellingen van Paul Plazier die in juli promoveerde aan de RUG op onderzoek naar het gebruik van e-bikes in vervoer, ook in dunbevolkte gebieden. Zo is een aantrekkelijk fietspad misschien nog belangrijker dan een snel fietspad voor woon-werkverkeer.

Lees verder op Fietscommunity 2.0.