Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Presentaties seminar “An end to rural population decline?”

Op 29 juni 2022 organiseerde de Nederlandse Vereniging voor Demografie in samenwerking met het Kennisnetwerk Noord Nederland een seminar met als titel “An end to rural population decline?”

Covid-19 heeft wereldwijd grote invloed gehad, niet alleen op internationale migratiestromen, maar ook op binnenlandse migratiebewegingen. Veel mensen waren gedwongen vanuit huis te werken, en ontdekten dat zij productief konden blijven zonder op de werkplek te verschijnen. Woningen in de stad werden door velen gezien als te klein om thuis te werken, en steden werden gezien als plaatsen met een verhoogd risico om het virus op te lopen. Er is dan ook veel anekdotisch bewijs in veel landen dat er sinds de pandemie een grotere verhuisstroom de stad uit is ontstaan. In dit seminar is door vooraanstaande onderzoekers uit diverse Europese landen gekeken naar statistisch bewijs voor deze beweringen.

In hun presentaties gingen zij in op de drie volgende vragen:

  • In welke mate zijn migratiepatronen veranderd sinds het begin van de pandemie?
  • Zijn deze veranderingen structureel, of tijdelijk?
  • Is Covid-19 de enige relevante factor, of spelen er ook andere factoren een rol?

Op basis van de presentaties kunnen we een aantal voorzichtige conclusies trekken:

Op dit moment is de pandemie nog nauwelijks voorbij, en het is waarschijnlijk dat nieuwe varianten opduiken. In diverse landen is het beschikbare statistische bewijs van effecten op migratiestromen nog niet heel duidelijk. Door een brede aanpak te kiezen over een reeks van Europese landen komen er toch een aantal duidelijke patronen naar voren. Ondanks de verschillen tussen landen is de trek uit de stad groter geworden nadat de pandemie is uitgebroken. In een aantal landen is dit nog versterkt door de ontwikkelingen op de woningmarkt, die het wonen in de stad voor velen onbereikbaar maken. Er zijn aanwijzingen dat deze vergrote trek uit de stad structureel is, maar voor een definitief antwoord daarop moeten we wachten op meer recente gegevens, die over een of twee jaar beschikbaar komen.

Presentaties
Hier kunt u de verschillende presentaties bekijken.

Het seminar werd georganiseerd als side-meeting van de European Population Conference 2022 in Groningen (29 juni – 2 juli 2022).