Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Proefschrift Hiska Ubels burgerbetrokkenheid bij leefbaarheidsverbetering

Gemeenten in krimpregio’s benadrukken graag het belang van burgerbetrokkenheid bij het verbeteren van de lokale leefbaarheid. Zelfbestuur en zelfredzaamheid leiden geregeld tot succesvolle projecten om dorpsvoorzieningen op peil te houden. Hiska Ubels concludeert dat vernieuwende vormen van zelfbestuur ook minder rooskleurige kanten hebben, die ten onrechte onderbelicht zijn gebleven. Zij promoveert op 30 januari aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Ubels onderzocht zulke initiatieven in Beltrum, Nieuw-Dordrecht, Ee en Ulrum en stelt vast dat burgerzelfsturingstrajecten grillig kunnen verlopen. ‘Dit soort initiatieven hebben vooral een positief effect op de zelfsturingscapaciteit en burgerkracht van een kleine groep direct betrokken inwoners’, zegt Ubels. ‘Maar daar zijn ook kanttekeningen bij te maken. Een belangrijke les uit mijn onderzoek is dat gemeenten uiteindelijk altijd de eindverantwoordelijkheid moeten houden voor lokale leefbaarheid en welzijn.’

Lees hier een interview met Hiska in Binnenlands Bestuur.