Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Recensie Een klein land met verre uithoeken

Door Elly van der Klauw, projectleider KKNN

Als u toch deze zomer in Nederland blijft, is het boek ‘Een klein land met verre uithoeken’ een aanrader om weer eens op een andere manier naar steden te kijken. Zowel steden als Delfzijl, Emmen of Groningen(stad) in Noord-Nederland komen aan bod als steden verder weg zoals Eindhoven, Arnhem-Nijmegen, Sittard-Geleen of Rotterdam. Floor Milikowski ging in de afgelopen jaren als journalist van De Groene Amsterdammer op stap om te kijken waarom groei op de ene plek en teruggang op de andere plek zo veel met elkaar te maken hebben.

De verhalen over Noord-Nederland zullen KKNN-ers niet onbekend voorkomen, maar andere plekken worden verrassend beschreven. Zo vertelt ze aan de hand van verhalen met bewoners wat de afbraak van de scheepswerven in het Zuid-Hollandse Kinderdijk betekende, en welke relatie er is met de naastgelegen Rotterdamse havens. Met de gebundelde verhalen schetst ze een beeld hoe het beleid rond ruimtelijke ordening, ruimtelijke spreiding en ook stedebouw zich de afgelopen decennia ontwikkelde en hoe dat is terug zien in de vele ‘jaarlagen’ van steden. De wijk Brandevoort in Helmond is zo’n voorbeeld, deze wijk in kasteelvorm en met ‘historische en authentieke’ grachtenhuizen werd eind jaren ’80 als groeistad aangewezen.

Milikowski beschrijft vooral wat ze ziet, en vult dat aan met gesprekken met bestuurders, planologen en onderzoekers, en soms bewoners.
Dat levert een beeld op van winnende en verliezende steden in een veranderd Nederland. Dorpen en rurale gebieden komen wat minder aan bod. Statisch is het beeld zeker niet, zo heeft Eindhoven zich weten te herpakken na het vertrek van een groot deel van Philips en de sluiting van de DAF fabrieken. Een duidelijke focus, bestuurlijke trekkers en samenwerking in de triple helix (overheid, ondernemers en onderwijs) waren daar volgens de auteur erg belangrijk. De oude Philipsgebouwen rond Strijp-S zijn nu een bruisend centrum van nieuwe, creatieve en technologische bedrijven en kennisinstellingen. De moeite waard om eens rond te lopen met of zonder boek of vanaf een terrasje te bekijken.

Lees ook een interview met Floor Milikowski in het DvhN.