Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Regio Deal in Zuid- en Oost-Drenthe van start

Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor innovatieve bedrijven, een passend aanbod van woningen en goede en efficiënte zorg voor wie dat nodig heeft in Zuid- en Oost-Drenthe. Rijk en regio investeren samen in totaal 40 miljoen euro om dit te realiseren. De Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe is vandaag in Hardenberg van start gegaan in bijzijn van staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) en de betrokken lokale bestuurders.

Het accent ligt op de thema’s:

Ondernemen

  • met meer dan driehonderd bedrijven acht innovatiewerkplaatsen opzetten waar ondernemers, studenten en maatschappelijke organisaties samen kennis delen en nieuwe diensten en producten ontwikkelen. Dat gebeurt op het gebied van high tech, groene chemie. logistiek, duurzame energie, vrijetijdseconomie en zorg.
  • minimaal tweehonderd ondernemers in de vrijetijdseconomie helpen om te digitaliseren

Wonen, werken en welzijn

  • opzetten van een proeftuin in drie gemeenten (Hoogeveen, Borger-Odoorn en Emmen) gericht op het realiseren van duurzame en goedkope koopwoningen.
  • de provincie en gemeenten werken met elkaar samen op het gebied van zorg. In Drenthe is er een toenemende vraag naar zorgvoorzieningen voor ouderen. Door het uitbreiden van het huidige opleidingsaanbod kan voldoende HBO-zorgpersoneel worden opgeleid om aan deze te voldoen. Jongeren kunnen zich zo dicht bij huis ontwikkelen en hun kans op een baan te vergroten.

Lees verder (persbericht ministeries van LNV en EZK).